Je Česká republika členem OECD?

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, je mezivládní organizace. Zahrnuje 36 ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly určité principy.

mezinárodní konference

Zmíním několik zemí, které patří do zmíněných 36 členských:

ü  Rakousko

ü  Belgie

ü  Kanada

ü  Řecko

ü  Norsko

ü  Turecko

ü  USA

ü  Spojené království

ü  Nizozemsko

ü  Švýcarsko (není členem Evropské unie)

Později se přidali další státy:

ü  Japonsko v roce 1964

ü  Pobaltí, kdy Litva vstoupila v roce 2018

ü  Slovensko v roce 2010

ü  Česko – 21. prosince 1995
pět dětí

Instituce vznikla v roce 1961, avšak zakládací dokument byl podepsán 14. prosince 1960. Snaží se řídit ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, obstarávat nové investice a prosazovat osvobození mezinárodního obchodu.

Cíl OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému vývoji, potlačení nezaměstnanosti. Také se snaží stabilizovat a rozvíjet mezinárodní finanční trhy. Jako posledním úkolem, který si organizace položila je řídit mezinárodní boj s politickou korupcí a úplatkářstvím. Díky tomu vznikla v roce 1999 Dohoda proti úplatkářství. Hodlá vytvořit detailní zprávy, které se věnují této problematice.

Hlavními orgány je rada zahrnující ministry, kteří jsou tvořeni ze zástupců členských zemí. Poté výkonný sbor, sekretariát v čele s generálním tajemníkem a odborných komisí. Sídlo (sekretariátu) je Château de la Muette v Paříži.

José Ángel Gurría

Je to mexický ekonomik a diplomat. Patří k nynějším generálním tajemníkům OECD od roku 2006. Byl zvolen na období 5let. Stojí v čele sekretariátu, který představuje analyticko-výzkumnou základnu pro činnost členských zemí.

Aktuálními kandidáty, kteří by se do organizace mohli zapsat je Rusko, Kostarika a Kolumbie. Rusko se už mohlo na seznam zapsat dříve, avšak proces se pozastavil kvůli Krymské krizi v roce 2014. Rada také zvažuje vstup Argentiny, Brazílie, Chorvatska či Peru.