Cizí jazyky se děti učí nejjednodušeji před pubertou

Miminka se plácají po hracích dekách a jejich hrdí rodiče sedí opodál. Místo „Skákal pes přes oves“ všichni zpívají „Old McDonald had a farm“.  Ano, i hodiny angličtiny pro děti mladší než jeden rok v dnešní době existují.

batole u čtení

Pár hodin nic nepřinese

Má to ale opravdu smysl? „Mluvíme-li o jedné hodině týdne, během které si děti poslechnou pár písniček, nemůžeme čekat žádný enormní efekt,“ říkají němečtí jazykovědci z univerzity v Bochumi. Kurzy angličtiny pro děti jsou ovšem často prezentovány s heslem: „Čím dříve začnete, tím lépe“, tak jednoduché to ovšem rozhodně není. Pár hodin týdně totiž nestačí k tomu, aby se aktivovala ta část mozku, která je tolik potřebná pro výuku cizích jazyků. 
rozehrané scrabble

Ideální čas začít neexistuje

Podle dalších jazykovědců z univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem ideální čas na začátek učení cizích jazyků neexistuje. Záleží, jaké studijní možnosti jsou dítěti v jeho okolí k dispozici. Mateřská škola s vychovatelkami, které mluví cizím jazykem, již může mít smysl. V tomto věku už dítě nejen poslouchá, ale i komunikuje, tudíž by cizí jazyk používalo. Pokud bude navštěvovat onu dvojjazyčnou mateřskou školku, mělo by zřejmě pokračovat na základní škole s dvojjazyčnou výukou, jejich výběr bude však spíše omezený. Není pak vůbec jednoduché navázat na tutéž úroveň, která byla nastavena v  zmíněné mateřské školce. Aby dítě jazyk úplně nezapomnělo, můžou mu do jisté míry pomoci třeba dětské cizojazyčné pohádky.

Před pubertou se jazyky učí jednodušeji

Děti se na rozdíl od dospělých učí nevědomě, například napodobováním. To je také důvod, proč se hlavně v raném věku lépe učí výslovnost. Na druhou stranu se zase později dokážou efektivněji naučit gramatiku. Platí, že až do dospívání je výuka cizích jazyků rozhodně snazší než v dospělosti. Slovní zásobu lze naopak průběžně pilovat celý život.

Ideální učitel: rodilý mluvčí

Nejdůležitějším předpokladem je autentičnost. Mluví-li oba rodiče česky, dítě si brzy uvědomí, že před ním cizí jazyk používají jen kvůli biflování a zablokuje se. Pokud váš potomek nevyrůstá v bilingvním prostředí, měl by v ideálním případě komunikovat s někým, kdo jeho rodný jazyk neovládá. Může to být například učitel nebo jeho vrstevník a ideálně by měly být rodilými mluvčími.