Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince v ČR?

Cizinci mohou v České republice pracovat pouze s platným pracovním povolením. K tomuto povolení budou potřebovat také povolení k pobytu na území České republiky. Takováto povolení lze získat u konkrétního zaměstnavatele, který cizincům zajistí nejen vydání modré karty, ale také karty zaměstnanecké.

Délka pracovního povolení a jeho platnost

Pokud v České republice budete pracovat méně než 90 dní, stačí vám krátkodobé pracovní vízum. Jestli-že máte v plánu pracovat na území státu déle, budete potřebovat zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Cizincům se pracovní povolení vydává standardně na 2 roky. Je však možné zažádat o prodloužení. O jeho prodloužení lze požádat minimálně 3 měsíce před koncem stávajícího povolení.

Obrázek7

Vydání pracovního povolení pro cizince

V České republice mohou cizinci pracovat pouze s platnou modrou nebo zaměstnaneckou kartou. Pracovní povolení je zapotřebí sjednat ještě před příjezdem do České republiky. Cizinci o něm mohou zažádat dvěma způsoby. Prvním způsobem je žádost na krajské pobočce úřadu práce.
Druhou možností je získat povolení přes zaměstnavatele. To znamená, že cizinec bude žádat prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby. Tento způsob lze uskutečnit pouze v případě, kdy má zaměstnavatel České republiky sjednanou smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem.

Žádost o pracovní povolení v České republice

Žádost se nazývá „žádost cizince o povolení k zaměstnání – o prodloužení povolení k zaměstnání.“ Žádost je nutné podat písemně. Nedílnou součástí je také přiložení pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. V případě, že tyto smlouvy nevlastní, může doložit smlouvu o smlouvě budoucí.

Zaměstnanecké karta

Zaměstnanecká karta je druh pracovního povolení na území České republiky. Vydána je za účelem zaměstnání, které je delší než 3 měsíce. Nejčastěji je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu. Cizinec, který vlastní tuto kartu, je povinen bydlet na území České republiky, a pracovat pouze na pozici, na kterou byla karta vydána.

Obrázek8

Modrá karta

Modrá karta je dalším typem pracovního povolení. Vydává se za účelem zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Za vysokou kvalifikaci se považuje vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání s délkou alespoň 3 roky. Tato karta umožňuje cizincům pobyt a zároveň výkon zaměstnání bez potřeby dalšího pracovního povolení. Platnost je maximálně dva roky.

Cizinci bez platného pracovního povolení

Pokud v České republice je zaměstnán cizinec, který nemá pracovní povolení, musí za něj jeho zaměstnavatel zaplatit veškeré úhrady spojené s jeho vyhoštěním. Nedílnou součástí těchto nákladů je přeprava, stravování a další záležitosti spojené s vyhoštěním.
Zaměstnavatel nemusí částku hradit v případě, kdy mu cizinec vydal padělané doklady. Nevýhodou je však to, že zaměstnavatel musí dokázat, že o padělaných dokladech nevěděl a sám splnit všechny potřebné úkony k zaměstnání cizince v České republice.