Typicky mužské záležitosti

Co jsou typicky mužské, a co typicky ženské vzory chování, lze někdy stěží oddělit, v určitých věcech se však lze shodnout. O některých zajímavostech jste již možná slyšeli, jiné pro vás mohou být novinkou.
IQ a duchovní povědomí – inteligenční kvocient a duchovní povědomí jsou dva rozdílné prvky, i když spolu souvisí. Obecně však platí, že čím vyšší duchovní povědomí (a třeba i relativně nižší IQ), tím se snižuje pravděpodobnost partnerské (manželské) nevěry. O kombinaci vysokého IQ a vyššího morálního kodexu to platí rovněž, ale nikoli o nízkých morálních (duchovních) ctnostech a zároveň vysokém IQ. Ostatně, v praxi to lze vypozorovat kolem sebe, jen si vybavte, kolik znáte nadprůměrně inteligentních lidí, jejichž mravní kvality za nic nestojí.
pohledný model
Život s rodiči – žít s rodiči je vždy pohodlnější. V ideálním případě, pokud funguje dělba práce, jde o optimální soužití. Jiná situace vznikne, jestliže mladí muži rodiče spíše využívají, a těch je v Česku dle statistik ve věku do 35 let více než jedna třetina.
stín žaluzií
Úder bleskem – je prokázáno, že mužům hrozí zasažení bleskem až pětkrát více, než ženám. Proč tomu tak je, nikdo nedokáže spolehlivě objasnit, některé posměšky dokonce tvrdí, že je to způsobeno jejich egoismem přiznat si své vlastní obavy, a zbytečným riskováním.
Penis – o pánském přirození toho bylo již napsáno, a tak jen stručně: Vůbec nezáleží na jeho rozměrech, ženy to až na pár výjimek téměř nezajímá. Podstatné jsou pro ně úplně jiné ukazatele kvality osobnosti. V Česku je průměrná délka penisu (ztopořeného) 15 cm a většina mužů jí dosahuje, těch abnormalit, které se léčí chirurgickými zákroky, je opravdu velmi málo.
Spodní prádlo– muži se dělí do několika kategorií z hlediska přístupu k hygieně, ale statistika bohužel hovoří jasnými čísly. Více než 70 procent hygienu spíše zanedbává, i když to zpočátku partnerského vztahu nemusí být markantní. Jedna pětina mužů si například mění spodní prádlo jen obden, někteří dokonce jen dvakrát v týdnu.