Úsvit středověku

Ranný středověk.Období, které může fascinovat nebo, které může také vyvolávat představu velké temnoty. Jak se vyvíjela středověká civilizace?
kamenné zdi

Ranný středověk je opravdu obdobím velmi temným. Počátek středověku si spojujeme s jednou významnou událostí, kterou byl rozpad říše římské. Římská říše byla nejmocnější říší v dějinách lidstva. Pro pochopení raného středověku je třeba pochopit příčiny pádu Římské říše, která byla v podstatě pádem veškeré tehdejší civilizace. Jaké byly příčiny pádu? Byly to především dva zásadní důvody. První byla naprostá stagnace jakýchkoli morálních hodnot. Dalo by se říci, že tehdejším lidem nebylo téměř nic svaté. Tato kulturně-morálně-duchovní krize trvala již velmi dlouho a byla otázkou času, kdy se stane příčinou pádu říše i civilizace. Druhým důvodem pak bylo stěhování národů. Do Evropy migrovalo značné množství barbarských národů, na které zhýčkaná civilizace nebyla připravena. Nutno říci, že každá většinou bývají pády civilizací spojené se stěhováním národů.

 staré panství


Dočasné vítězství barbarství


Po pádu římské říšezvítězilo barbarství. Centrální moc Říma padá a světská moc je roztříštěna mezi drobná knížectví rozptýlená po celé Evropě. Je to doba, která je zahalena otázkami a která fascinuje svými mýty. Tak jako máme my neuvěřitelnémnožství národních pověstí, má to tak každý národ v Evropě. Vzpomeňme si třeba na Krále Artuše nebo statečného Cida.
kočování

Jediným sjednocujícím prvkem v té doběse stává křesťanství a papež je de factem vládcem tehdejší Evropy. Knížectví a drobná království, která včas poznala, že křesťanství je cesta ke stabilizované politice, byla podstatně úspěšnější než ta, která se držela svých pohanských kultů. Křesťanství se v té době prosazovalo opravdu krvavě, ale paradoxně se stávalo zároveň nositelem morálních hodnot. Například dříve bylo běžné, když zemřel vladyka, že spolu s ním musela zemřít také jeho žena. Tento barbarský zvyk byl díky křesťanství vymýcený.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup