V čem je spatřována výhoda digitální knihovny

Jedna z prvních zainteresovaných společností byl softwarový gigant Microsoft.
Ten se dohodl s britskou knihovnou, že převede do digitální podoby a umístí na své internetové stránky MSN zhruba sto tisíc knih z její sbírky, což bylo asi 13 miliónů titulů.
student na knize
Ani internetová společnost Google nezůstávala pozadu, avšak se potýkala s problémem porušování autorských práv. Po vzájemně dohodě vidí internetová čtenáři z knih, které jsou autorsky chráněny, prostřednictvím služby Google Print pouze bibliografické údaje, anotace či krátké úryvky textu, nikoliv celý obsah díla.
Prostřednictvím vkládání knih se očekává návrat mladší generace k četbě.
            Alespoň tedy v počítačové podobě a snadnější přístup k informacím. Na webových stránkách si dnes uživatelé mohou prohlédnout texty knih on-line a zakoupit stránky či celé kapitoly, které si chtějí přečíst.
Dnes po celém světě digitalizace knih letí.
I v České republice už byla masivní digitalizace započata. Jsou především digitalizované starší časopisy ohrožené degradací papíru. Nejrozsáhlejší digitální depozitáře jsou přístupny v Národní knihovně ČR.
Národní digitální knihovna
vzniká postupně v širším kontextu České digitální knihovny. Tři národní programy Manuscriptorium (digitalizované historické dokumenty), Kramerius (digitalizované novodobé dokumenty) a WebArchiv (publikované digitální dokumenty) uchovávají, shromažďují a zpřístupňují digitální dokumenty naší kultury a historického dědictví.
hlavy na knize
Systém Kramerius
Kramerius zpřístupňuje digitalizované dokumenty v prostředí internetu a  je používán mnoha institucemi na území České republiky a už i v zahraničí. Na jeho rozvoji se podílí Národní knihovna České republiky a Knihovna Akademických věd České republiky ve spolupráci se soukromými programátorskými firmami. Neustále probíhají intenzivní práce na novějších verzích, které budou více vyhovovat potřebám uživatelů. V souladu s autorským právem je zde naskenovaných několik milionu stran periodik a monografií.