TSP MUNI vás nezaskočí, dostaňte se na VŠ

Vstup na vysokou školu je v životním příběhu velkým krokem. Otevře se vám nový svět plný přátelství, studentské svobody, ale také povinností a zkoušek. A hned první zkouška, zkouška přijímací, bude pro vás ta nejdůležitější. Pokud nechcete přijít o možnost vstoupit do vysokoškolského života, nepodceňte přípravu na přijímací testy.

Co se skrývá pod zkratkou TSP MUNI?

Chtěli byste studovat na Masarykově univerzitě? V tom případě se vám nejspíše nevyhnou TSP neboli testy studijních předpokladů. Výjimkou je lékařská fakulta, farmaceutická fakulta a fakulta sportovních studií, kde na vás čekají oborové testy. Na fakultě sociálních studií si můžete vybrat mezi TSP a OSP (test Obecných studijních předpokladů). Hlavním rozdílem mezi TSP MUNI a OSP jsou jejich tvůrci. OSP organizuje společnost Scio, zatímco TSP si připravuje sama Masarykova univerzita, což znamená i to, že výsledek TSP MUNI uplatníte pouze na této univerzitě. Jestliže se hlásíte na více oborů/fakult, děláte pouze jeden TSP, jehož výsledek se vám započte do všech přihlášek. Proto se řádná příprava opravdu vyplatí.

Základní údaje o testu

Test se skládá celkem z 60 otázek, které spadají do šesti podkategorií: verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. V českém jazyce je 50 otázek, k nimž je přidáno 10 úloh v anglickém jazyce. Na výběr budete mít vždy z 5 možností, ale pouze, a právě jedna je správná. Na vypracování celého testu budete mít 100 minut. Za správnou odpověď získáte 1 bod, za špatnou odpověď vám bude odečtena ¼ bodu. Pokud nezvolíte žádnou možnost, nic nezískáte, ale ani neztratíte.

Průběh zkoušky

Poté, co odevzdáte přihlášku a splníte všechna kritéria, vám dojde pozvánka na absolvování samotného testu TSP MUNI. Zkouška se koná na brněnských fakultách, ne nutně na té, na kterou se hlásíte. K ověření totožnosti budete potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Také budete sdělovat číslo své přihlášky, které si raději dopředu napište.

Připravte se, že při zkoušce budete pod přísným dohledem a jakékoliv vyrušování nebo dokonce podvádění se vám vymstí. Otázky můžete klást pouze před začátkem testu, během něho jsou již zakázány. Ačkoliv vás administrátor, který na průběh bude dohlížet, pět minut před koncem upozorní na blížící se odevzdávání, doporučujeme si vzít hodinky pro lepší kontrolu času. Nespoléhejte se na nástěnné hodiny, které v některých místnostech chybí. Samozřejmě, že mobilní telefon je naprosto nepřípustný. Před testem ho raději vypněte a máte-li u hodinek například budík, vypněte ho také. Za zvukové signály můžete být vyloučeni.

Při zkoušce TSP MUNI nebudete moci používat ani kalkulačku, matematické tabulky a rýsovací potřeby. Ovšem nemusíte mít strach z těžkých početních příkladů. Úlohy jsou nastaveny tak, aby se daly spočítat z hlavy nebo na papíře. Co si naopak musíte vzít, jsou psací pomůcky, a raději si s sebou vezměte i černý fix, který sice dostanete, ale není výjimkou, že přestane psát. Povolená je také láhev s vodou.

Od administrátora obdržíte po usazení do lavice test a záznamový arch. Dovnitř se podívejte až po udání pokynu. Po něm vám začne běžet 100 minut, během kterých nesmíte opustit místnost, proto si raději zajděte před zkouškou na záchod.

studenti

Jak pracovat s testem a záznamovým archem

Otázky můžete plnit v libovolném pořadí. Je jen na vás, zda si nejprve vyplníte oddíl verbálních úloh nebo kulturního přehledu. Nic vám nebude bránit se k otázkám vrátit. Rozhodně však doporučujeme vytvořit si systém. Úlohy, které máte nacvičené, splňte jako první. Na konec si nechte otázky, u kterých si nejste jistí. Neztrácejte u nich čas, dokud nemáte vyplněné vše, co umíte a znáte.

Všechny výpočty a postupy budete zapisovat do zadání, žádné další papíry nebudete mít k dispozici. S nedostatkem místa si hlavu lámat nemusíte. Otázky jsou prostoru přizpůsobeny a v zadání jsou volná místa. Samotné odpovědi pak budete značit do záznamového archu. Řešení zaznamenávejte v průběhu testu, nenechávejte to až na poslední minuty. Budete mít lepší přehled o svém postupu a nehrozí vám, že začnete v posledních minutách zmatkovat a omylem zaškrtávat nesprávné možnosti. Odpovědi se značí zakřížkováním daného políčka, pokud se spletete a budete chtít rozhodnutí změnit, zaškrtnuté políčko celé začerněte a křížek umístěte do nově zvoleného pole. Druhá oprava už možná není, jediné způsob, jak vynulovat podruhé zadanou špatnou odpověď je políčko začernit, ale další křížek už zanést nesmíte. Vyhnete se však alespoň ztrátě ¼ bodu.

Označování odpovědi v záznamovém archu

odpovědi

Co znamená percentil?

Výsledek vašeho snažení dostanete ve formě percentilu. Jestliže získáte percentil 95, znamená to, že jste dosáhli stejného nebo lepšího hodnocení než 95 % ostatních uchazečů, a to je hodně dobrý výsledek. Úskalí percentilu je, že na jednotlivé fakulty budete muset překročit jinou hranici. Na některé fakulty vám bude stačit percentil 60, na jiné 50. Výsledky z minulých let naleznete na stránkách univerzity.

Řádná příprava je nutnost

TSP MUNI mají jednu velkou výhodu. Nemusíte znát stovky jmen a letopočtů, ani do sebe nebudete muset vtloukat desítky učebnic. Test je postaven tak, abyste si vystačili se svými schopnostmi číst a uvažovat. Potřebné informace jsou uvedené v zadání a na vás je vyvodit z nich závěr. Samozřejmě i u takovýchto úkolů se můžete zaseknout a marně přemýšlet nad vhodným postupem. Proto byste si měli jednotlivé typy úloh doma v klidu projít, zjistit svoje slabiny a vypilovat postupy. Když pochopíte základní princip, stačí ho jen správně aplikovat na obdobný příklad. Úlohy jsou si napříč ročníky podobné.

Přípravu se však rozhodně nevyplatí podceňovat. Často o přijetí rozhoduje pár bodů a je lepší strávit měsíc dva procvičováním než si celý rok do dalších přijímaček vyčítat svoji lenost a nedostatek disciplíny. Alespoň dva měsíce před termínem zkoušky si projděte vzorové úlohy. Možná se vám to zdá zbytečně brzy a spolužáci mohou mít poznámky typu: „Nehrotíš to nějak?“ Ale nezapomeňte, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Navíc nebudete ve stresu z nedostatku času a v klidu vám půjde příprava lépe.

Po prohlídce typových úloh získáte představu, které oddíly, případně, typy zadání, potřebujete doladit, které jsou bez problémů a které jsou katastrofa. Podle toho si rozvrhnete časový plán. Začněte otázkami, se kterými máte největší problém, postupujte až k těm pro vás nejjednodušším, a nakonec se vraťte k těm nejtěžším a uvidíte, že už vám půjdou bez potíží. Nejlepší je pravidelný režim, pokud začnete dva měsíce před zkouškou, stačí vám procvičování věnovat hodinu každý druhý den, jestliže je před vámi jen jeden měsíc, učte se hodinu denně.

Nestresujte se však tím, že nestihnete všechny úlohy. To nestihne nikdo, testy jsou tak dokonce nastaveny, z toho důvodu je velmi důležité pořadí, ve kterém úkoly řešíte. Nejdříve zvolte otázky, v nichž si jste jistí, nejenže neztratíte zbytečně body, ale také si začnete více věřit, když uvidíte, jak se vám záznamový arch zaplňuje.
Doporučujeme se den před zkouškou již učení nevěnovat. Nic nenaženete, naopak byste se mohli zbytečně znervóznit. Raději si připravte průkaz totožnosti, psací potřeby, číslo přihlášky, nastudujte si cestu na zkoušku, ať nepřijdete pozdě, ale raději o hodinu dřív, a jděte se projít, zaměstnejte se něčím příjemným, odreagujte se a běžte brzy spát. Nečeká vás lehký úkol, ovšem s poctivou přípravou ho zvládnete a stanete se vysokoškolákem.

Vyplatí se tipovat?

Asi to zná každý. Marně přemýšlíte nad správným řešením, ale nechce se vám otázku nechat nevyplněnou, co kdybyste si tipli správně? Pokud by se za nesprávné odpovědi nestrhávaly body, nebylo by nad čím váhat. Jenže právě riziko ztráty ¼ bodu některé účastníky znejistí a raději otázku přeskočí, tím se automaticky připraví o možnost získat bod.

Tipovat se tedy vyplatí jen v některých případech. Otázky mají pět možností. Jestliže je pro vás úloha španělskou vesnicí a při tipování byste vybírali ze všech variant, nemá riskování cenu, protože pravděpodobnost, že se trefíte správně, je pouze 20 %. Jiná situace nastává, když vám po vylučovací metodě zbydou dvě možnosti. Máte 50% šanci získat 1 bod a stejně velké riziko, že ztratíte ¼ bodu. Nabytí jednoho bodu v tomto případě převáží nad nebezpečím ztráty. V konečném výsledku se hraje o každý bod a někteří uchazeči se ze strachu o několik cenných bodů připraví.

studetnka

Stručně k jednotlivým okruhům

Verbální myšlení

Oddíl verbálního myšlení patří mezi nejoblíbenější. Někdy se stane, že vám přijde více odpovědí správných, poté vybírejte tu nejvhodnější. Zaměřte se na vztahy mezi slovy (analogie, významové vztahy), tvorbu složených slov, dokonavost a nedokonavost, víceznačnost, základy predikátové logiky a základní jazykovou terminologii (eufemismus, synonymum atd.).

Numerické myšlení

Numerické myšlení je pro někoho strašák, zvláště když je zakázána kalkulačka. Ale nebojte, vše se dá nacvičit. Využijete znalosti ze střední školy, ale nečekejte prosté příklady. Zadání obsahují slovní úlohy, rovnice, šifry, porovnávání či odhalování chyb, číselné řady a podobné hrátky.

Analytické myšlení

Při prvním čtení úloh z oddílu analytického myšlení budete možná jen nechápavě kroutit hlavou a propadat zoufalství, že tohle nikdy nezvládnete. Jestliže se však naučíte logické operace (predikátory, výroky, ekvivalenci a vyplývání), zjistíte, že dojít k řešení, zda je daný výrok pravdivý, nebo nepravdivý, je vlastně celkem jednoduché.

Kritické myšlení

V oddílu kritického myšlení budete posuzovat a vyhodnocovat zadané informace. Vhod vám přijdou základy přírodovědných a humanitních věd. Při řešení nepodléhejte prvnímu dojmu, ale vytvořte si vlastní názor. Pokud si nebudete jistí správnou odpovědí, použijte vylučovací metodu. Připravte se na práci s dlouhým textem, ze kterého budete tvořit shrnutí a výtah podstatných informací. Pracujte s informacemi v zadání, nenechte se zviklat jinými informacemi získanými z dalších zdrojů. Naopak u některých zadání budete potřebovat všeobecný přehled. Oblíbené jsou i slovní úlohy na pravděpodobnost. Procvičte si také základy argumentace.

Prostorová představivost

Prostorová představivost jako jediný oddíl testuje vaši vrozenou schopnost. Pokud jsou vaše dovednosti mentální rotace, zahrnující také porovnávání délek, ploch a objemů, slabší, nečekejte od sebe zázraky. Na druhou stranu i zde se vám při troše snahy podaří alespoň některé typy úloh dopředu nacvičit, abyste neodcházeli s nulovým ziskem. Co ztratíte tady, doženete jinde. Pamatujte, nikdo nebude mít všechno správně.

Kulturní přehled

Kulturní přehled ověřuje středoškolské vědomosti převážně humanitních disciplín. Častými okruhy jsou laureáti Nobelovy ceny, významné historické události 20. století, Evropská unie, filozofické směry a jejich představitelé nebo Ústava ČR. Nenechte se zaskočit, že nebudete vědět odpovědi na všechny otázky. V tomto oddíle se vyplatí využít vylučovací metodu, a jestliže vám zbydou dvě možnosti, tak si zkuste tipnout.

Více informací na https://oscio.cz/tsp/